Z-19-051012 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning “Landelijk gebied, 1e Barlagerweg 13’’ Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 13 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen

Z-19-051012 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning “Landelijk gebied, 1e Barlagerweg 13’’ Onstwedde

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning "Landelijk gebied, 1e Barlagerweg 13” met de bijbehorende bestanden, gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een schuur voor het houden en opfokken van paarden, mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken van de gemeenteraad liggen vanaf 14 februari 2019  tot en met 27 maart 2019 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1811-on01 en www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?U kunt tot en met 27 maart 2019  uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van de omgevingsvergunning als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer K. Karssen (0599 631 631).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer P. van der Vinne (0598 788 000) van de Omgevingsdienst Groningen .