Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

Publicatiedatum:
donderdag 7 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie

Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

Van onderstaande persoon/personen, die staat/staan ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Stadskanaal, is gebleken dat hij/zij niet meer op het genoemde adres woont/wonen.

 

Door het gemeentebestuur is voor onderstaande persoon/personen de procedure "Vertrek Onbekend Waarheen"/"Vertrek naar het land van herkomst" gestart.

 

Betrokkene(n) zal/zullen met ingang van de genoemde datum worden uitgeschreven.

 

Naam

Voorna(a)m(en)

Geboorte-

datum

Ingeschreven aan het adres

Voorgenomen datum uitschrijving

Wijnands

F

20-01-1979

Oosterstraat 1, Stadskanaal

04-02-2019

Beugels

H

29-12-1974

Oosterstraat 1

04-02-2019

Wijnands

D

08-06-2004

Oosterstraat 1

04-02-2019

Wijnands

S

13-03-2006

Oosterstraat 1

04-02-2019

Wijnands

J

21-11-2007

Oosterstraat 1

04-02-2019

Wijnands

L

27-12-2008

Oosterstraat 1

04-02-2019

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 

Stadskanaal, 4 februari 2019

Namens burgemeester en wethouder,

Mevrouw T. Lonnee

medewerker afdeling Dienstverlening