Z-16014547 Gemeente Stadskanaal: ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A“ en ontwerp-omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A”

Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-16014547 Gemeente Stadskanaal: ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A“ en ontwerp-omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A”

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A’ met bijbehorende stukken, voor een ieder ter inzage leggen. Tevens leggen zij voor een ieder de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A’ met bijbehorende stukken ter inzage. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt het veranderen van een inrichting (revisie) en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien?Het ontwerp-wijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 20 december 2018  tot en met 30 januari 2019 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1606-on01 en ophttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1606-on01 en op www.stadskanaal.nl

U wilt een zienswijze indienen?

U kunt tot en met 30 januari 2019 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van het ontwerp wijzigingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer E. van Spijker (0599 631 631). 

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer E. Van Spijker (0599 631 631)