Containers

In de gemeente Stadskanaal verzamelen we afval op twee manieren:

 • Groene en grijze containers
 • Ondergrondse containers

Containers
De grijze container is bedoeld voor restafval. Dit is al het afval dat u niet apart kunt inleveren. De groene container is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Ondergrondse containers
Op sommige plekken in de gemeente zijn ondergrondse containers. Deze staan vooral bij flatgebouwen en appartementencomplexen. Elke woensdag legen we de ondergrondse containers. Vuilnis naast ondergrondse containers is niet toegestaan

Als we constateren dat er vuilnis naast ondergrondse containers ligt, dan gaan wij samen met de stadswachten het afval onderzoeken en proberen een adres te achterhalen. Een boete kan hierdoor volgen. Voor een overzicht van welk afval de gemeente wanneer zal ophalen kunt u kijken op de website Mijn afvalwijzer.

Spelregels aan de weg zetten afval:

 • Zet de container uiterlijk om 7.30 uur aan de weg
 • Zorg ervoor dat de klep van de container gesloten is
 • Zet geen vuilniszakken en ander afval naast de container
 • Plaats de container met de dekselopening naar de straat toe

Wilt u een container aanvragen?
U kunt een nieuwe container aanvragen via gemeente@stadskanaal.nl.

Wat kost een overtreding? (2019)

 • Boete bijplaatsing  € 95,00
 • Boete veroorzaken zwerfafval € 140,00

Werkt de ondergrondse container niet goed? Geef dit dan door aan ons. Wij zorgen dan voor een spoedige oplossing. Maar laat in de tussentijd uw vuilnis niet naast de container staan!

Tarieven 2019
In de gemeente Stadskanaal hanteren we het principe: de vervuiler betaalt. Elk huishouden betaalt een basisbedrag. Daarnaast betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. We tellen het aantal keren dat u de container laat legen of afval in de ondergrondse container werpt. De tarieven voor 2019 zijn: 

 • Basisbedrag per huishouden per half jaar: € 65,00
 • Grijze container per lediging: groot (240 liter) € 4,75, klein (140 liter) € 3,15
 • Groene container per lediging: groot (240 liter) € 2,40, klein (140 liter) € 1,85
 • Ondergrondse container per inworp: € 1,25
 • Grof huisvuil tot twee kubieke meter: zelf brengen naar afvalbrengstation € 6,00, op aanvraag laten halen € 20,00

Wilt u meer weten over het tarief? Kijk dan bij Afvalstoffenheffing.