Aanvragen van Tozo

17 december

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen op grond van Tozo 3.

Afbeelding corona virus in de kleuren blauw en geel

Heeft u na 1 juli 2020 Tozo ontvangen? Dan kunt u verlenging aanvragen door de vragen in dit bericht te beantwoorden en te mailen naar inkomen@stadskanaal.nl.
Heeft u vóór 1 juli 2020 voor het laatst Tozo ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen en naar ons toe mailen. Twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden? Bezoek dan de website www.krijgiktozo.nl U wordt doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij ons kunt indienen. 

 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.
  • op 17 maart 2020 stond u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het inkomen van uw partner (uit arbeid, zelfstandigheid, uitkering, verzekering) telt volledig mee.

Let op: Als u en uw partner beide zelfstandige zijn kunt u maar één keer Tozo levensonderhoud aanvragen. Het is wel mogelijk om allebei een bedrijfskapitaal aan te vragen voor uw eigen onderneming.

 

Voor welke periode geldt Tozo 3?

Tozo 3 kunt u aanvragen voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tot 1 december 2020 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Vraagt u na 1 december 2020 aan, dan gaat uw aanvraag in vanaf de eerste dag van de betreffende maand.

 

Wat moet u doen voor het aanvragen van Tozo 3:

  • Verklaren dat het gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het sociaal minimum ligt.
  • Verklaren dat de beschikbare geldmiddelen minder zijn dan € 46.520,00.
  • Bewijsstukken van bovenstaande voorwaarden aanleveren.

Twijfelt u? U mag altijd contact met ons opnemen.

Tijdens Tozo 1 en 2 was het mogelijk om per e-mail aan te geven wat het gezinsinkomen in de betreffende maand was. Met ingang van 1 oktober 2020 gaan wij dit anders doen. U ontvangt elke maand een mutatieformulier. Zodra u het inkomen weet vult u het formulier in. Heeft u of uw partner inkomsten in dienstverband dan moet er ook een salarisspecificatie meegestuurd worden.

De gemeente kan pas uitbetalen zodra het formulier binnen is. U kunt het aanvraagformulier via e-mail onder vermelding van uw naam, woonadres en in het onderwerp Tozo bij ons aanvragen via: inkomen@stadskanaal.nl

 

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Soms vragen wij u om extra informatie. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 (en 2021).

 

Wilt u meer informatie over Tozo?

Dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met onze consulent BBZ via telefoonnummer: 0599-631631.