Uw container veilig en goed legen

6 november

Het is vervelend als uw container om welke reden dan ook niet geleegd is. Vervelend voor u, maar ook voor ons. Hier zijn verschillende redenen voor. Om uw container goed en veilig te kunnen legen een aantal tips en adviezen van onze afvaladviseur.

 

Ook halen we in de week van 9 tot en met 13 november én in de week van 23 tot en met 27 november uw groene container gratis leeg. Zet u de container op uw vaste inzamel dag voor 7.30 uur bij de weg? Samen goed bezig!

 

Vuilniswagen in woonwijk die groene containers leegt

Container niet geleegd

Zo af en toe komt het voor dat een groene container niet (goed) leeg is. Bijna altijd komt dit doordat de container vol zit met natte bladeren. De bladeren kleven aan elkaar waardoor ze in de container blijven hangen. Een tip om dit te voorkomen is om een krant of een stuk papier op de bodem van uw groene container te leggen. Ook is het handig  om met een schep de inhoud van de container een beetje los te maken. Dit doet u vlak voor de dag van inzameling. Dit voorkomt een container die niet of maar gedeeltelijk leeg is gehaald.

 

Parkeren bij ophaaldagen

Doordat meer mensen thuis werken, staan er meer auto’s aan de kant van de weg geparkeerd. Hierdoor is het voor onze chauffeurs soms lastig om door uw straat te rijden en de container goed en veilig te legen. Wilt u daarom op de inzamel dag in uw buurt of wijk uw auto zoveel mogelijk op uw eigen oprit of een parkeerplek bij u in de buurt plaatsen? Dan kunnen onze chauffeurs veilig en goed hun werk doen.

 

Containers te dicht op elkaar

Ook zien we regelmatig dat containers te dicht naast elkaar geplaatst zijn. Hierdoor kan de grijparm van de vuilnisauto de container niet goed oppakken. De chauffeur moet dan uit de auto stappen om de containers uit elkaar te zetten. U kunt ons helpen door containers 30 centimeter uit elkaar te plaatsen. Om u te helpen: 30 centimeter is de grootte van 1 stoeptegel. Namens de chauffeurs van onze inzamelaar SUEZ: alvast bedankt