TONK regeling voor huishoudens

23 maart

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers, werknemers en zelfstandigen kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten van hun privéwoning te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Rose kleurige portemonnee waar papiergeld uit steekt

Wat is TONK?

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. De regeling biedt ondersteuning als u door verlies van inkomen als gevolg van de coronamaatregelen problemen heeft met het betalen van uw privéwoonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. De regeling is ook bedoeld voor personen die een inkomen boven het sociaal minimum hebben. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft op dit moment minimaal 30% minder inkomen dan gebruikelijk.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • U heeft op dit moment minder dan € 31.340,00 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar, en de waarde van beleggingen of bitcoins. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

 

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten;
  • uw inkomen op dit moment;
  • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

 

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

 

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Deze kunt via de mail aanvragen.
Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.

Meer informatie over de TONK-uitkering leest u op de website van de Rijksoverheid.