‘Rotte kies’ verdwijnt uit centrum Stadskanaal

7 juli

Het college van de gemeente Stadskanaal is akkoord gegaan met de aankoop van een deel van het perceel Hoofdstraat 52/53 en Oude Markt 23 in het centrum van Stadskanaal. De locatie wordt ook wel de Vos-locatie genoemd en is momenteel in eigendom van Over Vastgoed. De gemeente koopt het perceel inclusief kostenvergoeding onder de voorwaarde dat de gehele Vos-locatie wordt gesloopt en gesaneerd.

Hoofdstraat 52-53

De gemeente richt het gekochte perceel in als openbaar gebied. Wethouder Goedhart Borgesius: “We zijn blij dat we overeenstemming hebben met Over Vastgoed over deze ‘rotte kies’ in het centrum van Stadskanaal! Het slopen van deze panden betekent een kwalitatieve ruimtelijke verbetering voor het winkelgebied.”

Financiële bijdrage

Onderdeel van de aankoop is een financiële bijdrage aan Over Vastgoed om het exploitatietekort voor de eigenaar enigszins te compenseren, zodat Over Vastgoed de locatie kan ontwikkelen. Het aangekochte perceel zal de gemeente inrichten als openbaar gebied. Voor het perceel, dat in eigendom blijft van Over Vastgoed, wordt nog aan een passende invulling gewerkt en hierover zijn de partijen nog in overleg. Wel zal bij de inrichting van het openbaar gebied rekening worden gehouden met deze eventuele ontwikkelingen.

Pijler vastgoed

Voor de pijler vastgoed binnen het project Centrumvernieuwing wijst de gemeente locaties aan die belangrijk zijn voor herontwikkeling om de openbare ruimte en uitstraling van het winkelgebied te verbeteren. De doelstelling binnen deze pijler is om het aantal m2 detailhandelsoppervlak in het centrum van Stadskanaal te reduceren. Door de aankoop van de Vos-locatie onttrekt de gemeente circa 641 m2 uit de markt.. 

Centrumvernieuwing

Binnen het project Centrumvernieuwing werkt de gemeente samen met verschillende partners om te komen tot een aantrekkelijk, groen, compact en toekomstbestendig centrum. Het project is in 2018 gestart vanuit de Centrumvisie Stadskanaal en gaat naast de pijler vastgoed ook over twee andere pijlers: ondernemerschap en openbare ruimte.Meer weten over het project Centrumvernieuwing of de nieuwsbrief van Centrumvernieuwing ontvangen? Kijk op de website: www.centrumvernieuwing.nl