Proef vervanging chips grijze container

26 juni

De laatste tijd heeft de gemeente te maken met veel kapotte chips in alle afvalcontainers. Zowel de containers voor restafval als de Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) containers. Daarom komt er een proef met het vervangen van de chips bij 500 grijze containers. Dit doen we om te kijken of de vervanging van de chips probleemloos te realiseren is.

Drie container chips op een rij liggend op tafel

De meeste chips in de containers zijn al ruim 15 jaar oud. De laatste tijd krijgt de gemeente steeds vaker melding van inwoners die een kapotte chip in hun container hebben.

Het is dus noodzakelijk om deze verouderde chips te laten vervangen door nieuwe chips. Als de chip niet kan worden ingelezen kan de huisvuilauto uw container niet legen. 

Voordat we grootschalig de chips in alle containers gaan vervangen, gaan we dit eerst kleinschalig doen. We doen een proef met het vervangen van de chips met 500 grijze containers, om te kijken of de vervanging van de chips probleemloos te realiseren is.

De huishoudens waar de chip in de container wordt vervangen hebben een brief gekregen met instructies om de werkzaamheden vlot te laten verlopen.