Parkeren in de straat of wijk

12 oktober

Regelmatig krijgen we vragen over hoe het precies zit met parkeren in onze gemeente. Is een aanvraag voor extra parkeerplaatsen zinvol? En wat als u foutparkeerders ziet in uw straat of wijk? De komende tijd geven we in verschillende artikelen opheldering over verkeersvragen die we binnenkrijgen.

Geparkeerde auto's

Meer parkeerplaatsen versus groenbehoud

Als een groenstrook niet goed onderhouden is of als parkeerplaatsen in een straat of wijk niet goed onderhouden worden, dan krijgen we weleens vragen van omwonenden om meer parkeerplaatsen te maken. Het is goed om te weten dat de gemeente geen extra parkeerplaatsen aanlegt als dit ten koste gaat van het groen. Het groen en dan vooral de boombeplanting, zorgt voor een prettige verblijfskwaliteit van de openbare ruime. Nog belangrijker is dat groen van belang is voor het klimaat en in een bebouwd gebied. In een stenige omgeving blijft warmte langer hangen. Door de aanwezigheid van veel groen zal de verdamping van water uit het groen op warme dagen verkoeling bieden.

Goed of fout parkeren                                                        

Fout parkeren is het parkeren waarmee iemand andere weggebruikers hindert. Denk hierbij aan parkeren op de stoep of voor een uitrit. Het is niet alleen vervelend, het kan ook gevaarlijke situaties opleveren voor bijvoorbeeld spelende kinderen.

Zijn de parkeerplaatsen in uw straat of wijk vol? Dan is het toegestaan om op de weg te parkeren volgens de wettelijke voorschriften. Hou wel altijd rekening met de geldende verkeersregels. Met uw parkeergedrag mag u anderen niet hinderen.

Aanspreken

Ziet u iemand die vaker verkeerd parkeert? Ga dan met de medebewoners van uw straat in overleg over hoe zij het parkeergedrag ervaren. Vervolgens kunt u samen met uw buren de medebewoners van de straat aanspreken op het foute parkeergedrag. Heel vaak gebeurt dit fout parkeren onbewust en realiseren mensen zich niet dat anderen daar last van kunnen hebben. Een andere optie is om de wijkraad om hulp te vragen bij het aanspreken van medebewoners op hun gedrag. Ook kan de wijkagent daarbij ondersteunen.

Veiligheid verkeer verbeteren

De gemeente werkt samen met andere gemeenten en de provincie die ook wegen beheren aan het verbeteren van de veiligheid in het verkeer. Dit doen we door met voorlichtingscampagnes, projecten, educatie en voorlichting inwoners bewuster te maken van hun gedrag in het verkeer. Via de website www.verkeerswijzergroningen.nl  stimuleren we verkeersveilig gedrag.