Nieuwe chip in uw containers

4 september

Medewerkers van het bedrijf Inovem voeren de chipwissel uit bij uw groene en grijze container in de komende vijf weken. De eerste chipwissel start dinsdag 1 september en duurt naar verwachting tot begin oktober. U ontvangt een brief als uw containers aan de beurt zijn voor een chipwissel. Hou dus goed uw brievenbus in de gaten. .

Het is erg belangrijk om een goed werkende chip in uw container te hebben. Als de huisvuilauto uw chip niet kan inlezen dan kan uw container niet geleegd worden.

Wat moet u doen?

Als uw bericht heeft gekregen over de dag en het tijdstip van de chipwissel vragen wij u het  volgende:

  • Plak de sticker die bij de brief inzit op het deksel van uw grijze en groene container(s).
  • Zet uw containers op de genoemde datum in de brief voor 07:30 uur aan de straatkant voor uw woning.
    NB: Uw containers hoeven niet leeg te zijn!  
  • U kunt de container(s) weer binnenhalen zodra er een nieuwe adressticker op de achterzijde van uw container is geplaatst.

Waarom wordt uw chip vervangen?

De meeste chips in de containers zijn al ruim 15 jaar oud. De laatste tijd heeft de gemeente te maken met veel kapotte chips. De vervanging van deze verouderde chips door nieuwe chips is daarom noodzakelijk. In een pilot hebben we eind juni al zo’n 450 chips vervangen. Dit is heel goed verlopen. Is uw chip onlangs al vervangen? Dan ontvangt u nu geen nieuwe chips in uw containers.

Uw medewerking is erg belangrijk voor het wisselen van de chips. Mocht u op de voor u geplande dag niet aanwezig zijn, wilt u dan vrienden of buren vragen om uw grijze en groene container toch bij de weg te zetten? Samen goed bezig.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!