Wmo- en leerlingenvervoer vanaf maandag 8 februari

5 februari

Vanaf 8 februari gaan de basisscholen weer fysiek open. Het Leerlingenvervoer (LLV) zal daarom weer worden opgestart zoals het is geëindigd voor het sluiten van de basisscholen (in week 50 vorig jaar). Als een basisschoolleerling niet meegaat in het LLV dient u dit als ouder te melden bij de vervoerder.

Oversteekplaats bij school

Nieuwe protocollen zorg- en taxivervoer

Vanaf 8 februari zijn er nieuwe protocollen en regels van kracht voor het Wmo- en Leerlingenvervoer. Deze protocollen zijn tot stand gekomen na overleg tussen het Koninklijk Nederlands Vervoer en het RIVM. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:

 

Wijzigingen Leerlingenvervoer

 • Voor alle leerlingen vanaf 13 jaar is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht.
 • Leerlingen van 13 jaar en ouder gaan zo ver als mogelijk van de chauffeur zitten.
 • Kinderen/jongeren tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
 • De kinderen/jongeren stappen zoveel mogelijk zelf in en uit en doen zelf de gordel om en af. Daar waar nodig kan de chauffeur wel ondersteunen.
 • De chauffeur past handhygiëne toe na het helpen van een kind/jongere bij het in/uitstappen of het vastzetten van de rolstoel.
 • De contactpunten in de bus worden extra schoongemaakt.

 

Wijzigingen Wmo-vervoer

 • Het dragen van een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) is voor iedereen verplicht. Medische mondkapjes kunnen veelal via internet worden besteld, maar u kunt ook bij uw apotheek of drogist informeren. Wij begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om op deze manier mondkapjes te kopen maar vragen hiervoor toch uw begrip. Met deze mondkapjes proberen wij uw veiligheid tijdens het vervoer te vergoten.
 • Er geldt een maximale bezetting in het voertuig. Dit betekent dat er per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet mag zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats mogen nemen.
 • Een reiziger in een rolstoel wordt gezien als één zitplaats. Als er een begeleider mee moet reizen draagt deze ook een chirurgisch mondkapje. Als een reiziger of begeleider geen mondkapje kan dragen dan moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden. Behalve als er sprake is van een woongroep/één huishouden.
 • Als reizigers of begeleiders geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.
 • U stapt zoveel mogelijk zelf in en uit en doet zelf de gordel om en af, maar de chauffeur kan u ondersteunen als nodig is. Ook is om die reden opgenomen dat de chauffeur handhygiëne moet toepassen nadat deze een reiziger heeft geholpen.
 • In een normale personenauto kan de reiziger alleen rechts achterin reizen (een indicatie voorin zitten is op dit moment niet mogelijk). Kunt u dit niet? Bijvoorbeeld omdat u de opstap niet kunt maken? Dan kunt u als alternatief vervoerd worden met een rolstoelbus.
 • In een bus kunnen maximaal 4 personen mee. In sommige situaties kunnen dit ook 2 of 3 personen zijn.

 

Overige maatregelen voor reizigers in de Wmo-taxi

 • Wanneer u klachten heeft die mogelijk wijzen op een besmetting met het Coronavirus, dan kunt u geen gebruikmaken van het Wmo-vervoer. De chauffeur kan u bij zichtbare klachten of het niet gebruiken van een mondkapje weigeren.
 • Maak alleen gebruik van het WMO-vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft.
 • Reis bij voorkeur buiten de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • Het is verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Bij twijfel over het juiste (gebruik van) mondkapje zal de vervoerder dat melden bij uw gemeente. Eventuele medische vrijstellingen lopen ook via uw gemeente.
 • De vervoerstijden van de Wmo-taxi zijn van 06.00 uur tot 21.00 uur. 
 • U kunt alleen betalen via automatische incasso/machtiging, (bij voorkeur gepaste) contante betaling en indien aanwezig (contactloze) pinbetaling.
 • Boek uw reis bij voorkeur 24 uur van tevoren.
 • Bij vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact opnemen met de vervoerder. 

 

Wmo-vervoer naar vaccinatielocaties in Groningen en Drenthe

Gemeenten geven uitvoering aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het Wmo-vervoer open te stellen voor vervoer naar de Covid 19 vaccinatieposten. Het gaat hierbij niet alleen om de speciaal ingerichte locaties vanuit de GGD maar ook om de vaccinaties bij de huisartsen. Het vervoer is alleen toegankelijk voor Wmo-pashouders. Voor de dienstverlening Wmo-vervoer naar vaccinatielocaties blijven de huidige spelregels het uitgangspunt:

 • Reserveer een vaccinatierit zo snel mogelijk maar minimaal 24 uur van te voren.
 • De vervoerder boekt een heen- en terugreis waarbij de terugreis in principe 45 minuten na de aankomsttijd wordt gepland.
 • Als de pashouder geen meereizende/begeleider heeft dan gaan we er vanuit dat de pashouder zélf in staat is om de ingang van de locatie te bereiken en vanuit de uitgang de taxi.
 • De chauffeur kan de reiziger helpen bij het in- en uitstappen van de auto maar kan niet mee naar binnen.
 • De taxi wacht op de afgesproken vertrektijd bij de uitgang. Gelet op de gescheiden looproutes is dit vaak niet dezelfde plaats als de ingang.