Helderheid rondom verkoop Navolaan

12 november

Op woensdagavond 27 oktober heeft de gemeenteraad in een besloten zitting de verkoop van de Navolaan 8-13 besproken. De onderliggende stukken werden, om de belangen van de partijen te beschermen, niet openbaar gemaakt. Wel kreeg de raad volledige inzicht en werd daarmee in de gelegenheid gesteld haar controlerende taak uit te voeren.

Navolaan in Stadskanaal

Zo werd duidelijk dat met de overeenkomsten de risico’s voor de gemeente beperkt waren. Daarnaast werd het mogelijk om de VOS-locatie deels aan te kopen en te herontwikkelen. Zo ontstond volgens het college een mooie kans voor het totale Centrumplan en voor de kwalitatieve verbetering van de Oude Markt. Bij een vroegtijdige verkoop van de appartementen in het Stadspaviljoen is bovendien afgesproken dat er eerst een verrekening met de gemeente plaatsvindt.

Redenen voor geheimhouding

De gemeentewet biedt de mogelijkheid om overeenkomsten geheim te houden als hierin gedetailleerde informatie staat die bedrijfsgevoelig kan zijn voor een van de partijen en zo die partij kan schaden in de uitoefening van haar bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als er concurrentiegevoelige informatie in staat. Hier wordt in Nederland met enige regelmaat gebruik van gemaakt.

Stadspaviljoen

De panden aan de Navolaan werden in 2018 aangekocht als onderdeel van het project Centrumvernieuwing met als doel in totaal 3000 m2 winkelruimte weg te halen om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken. Een wijziging in het plan maakte de volledige sloop niet noodzakelijk. De panden werden daarom eerder dit jaar verkocht onder de voorwaarde dat er een stadspaviljoen werd gerealiseerd, met op de eerste etage appartementen. De centrumwinkeliers gaven eerder al aan zich te kunnen vinden in het plan als aanvulling op de Oude Markt.

Het project Centrumvernieuwing heeft uiteindelijk geleid tot een vermindering van 7000 m2 winkelruimte en een sterk verbeterd centrum. Meer informatie over het project vindt u op de website centrumvernieuwing.