Groen de zomer in

16 juni

Eind 2019 is de gemeente begonnen aan de renovatie van ruim 700 groenperken in onze gemeente. Deze bekleden een oppervlak van ongeveer 37.500 m2. Met succes zijn alle groenperken voorzien van nieuw groen. Hierbij is per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, zoutschade, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden bijvoorbeeld ziekten en plagen voorkomen.

tractor met watertank. Man geeft beplanting langs de kant van de weg water.

Grasperken

Soms is het groen nog niet direct gezien, ongeveer 7.500m2 aan perken is ingezaaid, hier komt gras. We kiezen hiervoor als dit noodzakelijk is door vervelende onkruiden. Door frequent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen zijn, kan overwogen worden om dan alsnog sierheesters of vaste planten in het groenperk te plaatsen.

Droogte

De afgelopen maanden heeft het erg weinig geregend, veel minder dan er normaal gesproken in het voorjaar valt. Hierdoor kan de nieuwe beplanting uitdrogen. Om dit te voorkomen wordt er de komende tijd extra gesproeid.