Eikenprocessierups

24 april

De eikenprocessierups heeft de laatste jaren in toenemende mate voor meer overlast gezorgd in onze gemeente. Net als afgelopen jaar bestrijden we de overlast door middel van het wegzuigen van de eikenprocessierups. Daarnaast zet de gemeente dit jaar de volgende (preventieve) maatregelen in:

• Ophangen van nestkastjes

• Pilot Onstwedderweg: uitzetten van nematoden ‘aaltjes’

 

Heeft u een boom gezien waar de rups aanwezig is? Laat het ons weten via een Fixi-melding. In Fixi kunt u het melden onder de categorie 'eikenprocessierups'.

Ophangen nestkastjes

De natuurlijke vijand van de eikenprocessierupsen zijn vogels, zoals mezen. Het is voor de bestrijding van de rups belangrijk om juist in de directe omgeving van de rupsen actief de aanwezigheid van deze vogels te stimuleren. Dit helpt in de bestrijding van de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt.

Net als vorige jaren zijn daarom door het Work Out team van de gemeente nestkastjes gemaakt. Begin maart zijn deze kastjes opgehangen op plekken in wijken waar inwoners voorgaande jaren veel last hadden van de eikenprocessierups. Voor de bestrijding is het ophangen van de nestkasje alleen niet voldoende.

Preventief behandelen

Door te zorgen voor meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is het mogelijk een positief effect te behalen op de bestrijding van de rups. Dit kan door meer ruimte voor insecten en vogels te creëren in de openbare ruimte. De gemeente is actief op zoek naar plekken waar dit door aanpassing van het beheer al eenvoudig mogelijk is. De bestrijding van de rups is erg kostbaar. Daarom gaan we eerst onderzoeken wat een passende oplossing is. Voor het preventief behandelen van de rups zijn diverse methoden op de markt te vinden. Eén van de methoden is het bestrijden met nematoden ‘aaltjes’.

Pilot Onstwedderweg

Na half april start een pilot aan de Onstwedderweg met de nematoden. Op deze plek hebben de rupsen vorig jaar namelijk voor veel overlast gezorgd. Nematoden zijn aaltjes die de insectenlarven van de eikenprocessierups bestrijden. Dit is een 100% biologische methode. Met deze pilot willen we kijken of het preventief behandelen van de eiken, door het uitzetten van de aaltjes, leidt tot het wegblijven van de eikenprocessierups. Als dit zo is, overweegt de gemeente om volgend jaar op meer plekken waar overlast is van de rups op dezelfde wijze te behandelen. De bewoners van de Onstwedderweg ontvangen een brief met uitleg over de pilot.

Heeft u een eikenprocessierups gezien?

Geef de plek waar u de eikenprocessierups heeft gezien aan ons door via een Fixi-melding. Heeft u een boom gezien waar de rups aanwezig is? In Fixi kunt u het melden onder de categorie 'eikenprocessierups'.Bij het signaleren van eikenprocessierupsen markeren we de boom met een rood/wit lint. Vervolgens komt de firma Lokken langs om zo snel mogelijk de rupsen uit de eik te verwijderen.

De gemeente zet de plekken waar de rupsen gesignaleerd zijn in een digitaal beheersysteem om de plekken van overlast door de eikenprocessierups zo goed mogelijk in kaart te krijgen.