Afvalstoffenheffing 2019

7 januari

Het uitgangspunt van de gemeente voor het vaststellen van de tarieven Afvalstoffenheffing is dat we kostendekkend zijn. Dus: de kosten die we maken voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval zijn gelijk aan het geld dat wij van onze inwoners ontvangen via de afvalstoffenheffing.

U vindt de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 op onze website.
Daarbij is de afvalstoffenheffing opgedeeld in twee delen: het vastrecht en het variabele deel.

Het vaste deel (vastrecht)
Dit deel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken. Dit zijn vaste kosten voor bijvoorbeeld het afvalbrengstation, de kringloopwinkel, kledingcontainers en alle glasbakken die in onze gemeente staan.

Het variabele deel
Naast het vaste deel per huishouden betaalt u voor het aanbieden van de afvalcontainers. Dit is het variabele deel. De tarieven worden bepaald op basis van het soort container dat u aanbiedt (grijs of groen) en het volume van de container (140 liter of 240 liter). Het variabele deel is dus afhankelijk het aantal keren en het soort container dat u aanbiedt.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afvalstoffenheffing-2019-198.html