Beweegpark in Alteveer

16 juli

De gemeente Stadskanaal wil met het Gezondheidsbeleid haar bewoners stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Dorpsbelang Tange-Alteveer gaat de uitdaging aan en wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Alteveersters met “Het Alteveerster Beweegpark”.

Dorpsbelang Tange-Alteveer krijgt van de gemeente toestemming voor het inrichten van een beweegpark op het terrein bij MFC De Drijscheer aan de Keiweg in Alteveer. Een bewust gekozen locatie. MFC De Drijscheer ligt centraal in het dorp, is gemakkelijk te bereiken en er zijn voldoende  parkeermogelijkheden. De locatie nodigt eveneens uit tot gezamenlijke activiteiten die rondom MFC De Drijscheer, de naastliggende voetbalvereniging en basisschool plaatsvinden. ‘Het beweegpark moet een plek worden waar mensen veilig en sportief kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten’, aldus Wim Schell, voorzitter van Dorpsbelang Tange-Alteveer.

De gemeente Stadskanaal geeft een subsidiebedrag van € 7500,00 vanuit de Gezond in de Stad-gelden (GIDS-gelden). Dorpsbelang Tange-Alteveer gaat op zoek naar subsidiegevers om het benodigde bedrag van bijna € 60.000,00 bij elkaar te krijgen.

Het beweegpark wordt aangelegd door Sports2Play en is geschikt voor iedereen, van jongeren tot ouderen. Naast het plaatsen van de beweegtoestellen organiseert Sports2Play een begeleidingsprogramma om mensen op een veilige en verantwoorde manier gebruik te laten maken.