Asbest vrijgekomen bij brand Purmerlaan

17 september

In de nacht van 16 op 17 september is er bij een brand van de berging/schuur in de achtertuin van Purmerlaan 1 asbest vrijgekomen.

Uit onderzoek blijkt dat in de woonomgeving als gevolg van het incident asbest is neergekomen. Bij het kapot trappen of overheen rijden kan het asbest verder worden verspreid. Om dit te voorkomen, zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen en is de brandgang tussen de Purmerlaan 1-5 en Beemsterlaan 2-6 en de weg ter hoogte van de Amstellaan 10-20 afgezet.

De exacte grenzen van het met asbest verontreinigde gebied worden nog vastgesteld door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Zeer klein risico

Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt bepaalt het risico op kanker. Hoe meer vezels zijn ingeademd, hoe groter het risico. De hoeveelheid vezels die u heeft ingeademd bij dit incident is zeer gering. Daarnaast zitten er tijdens normale omstandigheden ook kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht. In de buitenlucht is sprake van verdunning en de concentratie in de lucht wordt nooit heel hoog. Ook was de tijd dat u in contact was met asbest van korte duur. Zeker als u tijdelijk ramen en deuren gesloten had en de mechanische ventilatie had uitgeschakeld. Daarom is het risico voor u verwaarloosbaar. De mensen die asbest verwijderen, gebruiken adembescherming omdat zij vrijwel dagelijks in contact met asbest komen.

Wat doet uw gemeente en wat kunt u doen?

Hoewel het risico zeer klein is, willen wij voorkomen dat er toch asbestvezels in uw huis terechtkomen en dat u aan asbest wordt blootgesteld.

  • Het asbest wordt zo snel mogelijk door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd, allereerst op de openbare wegen. Daarna worden de brandgang en achtertuinen schoongemaakt
  • Dit kan enkele dagen duren. Omdat de werknemers van het gespecialiseerde bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding. Voor u is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft. U dient contact met asbest dan wel te vermijden.
  • Raap asbest niet op en loop er niet doorheen. Laat schoenen het liefst buiten. Zo houdt u asbest buiten de deur.
  • Ga niet zelf schoonmaken. Ligt er asbest bij uw voor- of achterdeur? Veegt u dan met een zachte bezem de stukjes opzij. Maak uw bezem schoon met water boven een afvoerputje, zodat het vuile water direct wegloopt.
  • Staat uw auto in het afgezette gebied, spoel deze eerst goed af voordat u hiermee de weg opgaat.
  • Voorkom dat u of uw kinderen over verontreinigde grond of gras lopen om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen.
  • Zodra het asbest is opgeruimd of als er zich eerder ontwikkelingen voordoen, stellen wij u per brief zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Meer algemene informatie over asbest kunt u vinden op de website van de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wanneer u vragen heeft over asbest en mogelijke risico’s voor uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met GGD Groningen, afdeling Medische Milieukunde, via 050-3674000 (tijdens kantoortijd).

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Groningen, telefoonnummer 0598 788 000.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/asbest-vrijgekomen-bij-brand-purmerlaan-364.html