Aanvragen van Tozo vanaf 1 oktober

2 oktober

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen op grond van Tozo 3.

Afbeelding corona virus in de kleuren blauw en geel

Heeft u na 1 juli 2020 Tozo ontvangen? Dan kunt u verlenging aanvragen door de vragen in dit bericht te beantwoorden en te mailen naar inkomen@stadskanaal.nl.
Heeft u vóór 1 juli 2020 voor het laatst Tozo ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen en naar ons toe mailen. Twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden? Bezoek dan de website www.krijgiktozo.nl U wordt doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij ons kunt indienen. 

 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar.
  • op 17 maart 2020 stond u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het inkomen van uw partner (uit arbeid, zelfstandigheid, uitkering, verzekering) telt volledig mee.

Let op: Als u en uw partner beide zelfstandige zijn kunt u maar één keer Tozo levensonderhoud aanvragen. Het is wel mogelijk om allebei een bedrijfskapitaal aan te vragen voor uw eigen onderneming.

 

Voor welke periode geldt Tozo 3?

Tozo 3 kunt u aanvragen voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tot 1 december 2020 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Vraagt u na 1 december 2020 aan, dan gaat uw aanvraag in vanaf de eerste dag van de betreffende maand.

 

Wat moet u doen voor het aanvragen van Tozo 3:

  • Verklaren dat het gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het sociaal minimum ligt.
  • Verklaren dat de beschikbare geldmiddelen minder zijn dan € 46.520,00.
  • Bewijsstukken van bovenstaande voorwaarden aanleveren.

Twijfelt u? U mag altijd contact met ons opnemen.

Tijdens Tozo 1 en 2 was het mogelijk om per e-mail aan te geven wat het gezinsinkomen in de betreffende maand was. Met ingang van 1 oktober 2020 gaan wij dit anders doen. U ontvangt elke maand een mutatieformulier. Zodra u het inkomen weet vult u het formulier in. Heeft u of uw partner inkomsten in dienstverband dan moet er ook een salarisspecificatie meegestuurd worden.

De gemeente kan pas uitbetalen zodra het formulier binnen is. U kunt het aanvraagformulier via e-mail onder vermelding van uw naam, woonadres en in het onderwerp Tozo bij ons aanvragen via: inkomen@stadskanaal.nl

 

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Soms vragen wij u om extra informatie. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 (en 2021).

 

Wilt u meer informatie over Tozo?

Dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met onze consulent BBZ via telefoonnummer: 0599-631631.