Aanpak groenperken: de inventarisatie

3 november

Het eerste onderdeel van de aanpak groenperken voor komend jaar is afgerond. Dit gaat over de inventarisatie van perken die ‘op’ en ‘versleten’ zijn. Vorig jaar zijn ook al een groot aantal groenperken aangepakt. In deze inventarisatie is bepaald welke groenperken versleten zijn en het hardst aan nieuwe beplanting toe zijn. Dit is gedaan in overleg met de wijkraden. De volgende stap is het afknippen van de planten.

Inventarisatie: hoe gaat dit?

Bij de inventarisatie gaat de uitvoerder langs alle groenperken in de gemeente. Daarbij let hij op de volgende dingen:

  • Komt de beplanting nog voldoende tot recht? Of is het ‘op’ en ‘versleten’
  • Zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van het groenperk hoog?
  • Hoeveel en welk onkruid is aanwezig in het groenperk?

Bij het onkruid is het ook belangrijk om te weten of het slecht of helemaal niet te bestrijden is door te schoffelen. Dit is tijdens de inventarisatie ook direct in kaart gebracht. Het is niet zinvol deze perken direct te vullen met sierbeplanting. Deze groenperken zal de uitvoerder tijdens de aanpak inzaaien met gras. Door frequent te maaien zal het onkruid verdwijnen. Na enkele jaren kan dan alsnog andere beplanting aangelegd worden.

 

Welke groenperken?

Na de inventarisatie is duidelijk om welke groenperken het gaat.  Dit overzicht met alle kaarten kunt u vanaf half november vinden op www.stadskanaal.nl/groenperken. Op deze kaarten staat de exacte locatie en de afmeting van het te renoveren groenperk. Ook kunt u hier vinden welke nieuwe beplanting in  welk groenperk komt. Niet alleen voor u en de wijkraden geven deze kaarten een mooi overzicht, maar ook voor uitvoerder en aannemer.

Voor de uitvoerder is het een manier om het aantal planten te berekenen en te bestellen bij de kweker. De aannemers gebruiken deze kaarten om de route van hun werkzaamheden in te plannen.

 

Instemming wijkraden

De gemeente houdt rekening met de wensen vanuit de wijk. De wijkraden hebben op basis van de voorgestelde aanpak groenperken met de nieuwe beplanting hun voorkeur kunnen uitspreken. De wijkraden vertegenwoordigen daarmee u als inwoner van de wijk. U zult begrijpen dat het onmogelijk is om alle wensen per  inwoner te bespreken.

 

Start werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is in november. Medewerkers van de Wedeka gaan allereerst de beplanting afknippen en afvoeren. In de fase daarna verbeteren ze de bodem met compost. Allemaal in voorbereiding op het nieuwe groen dat volgende jaar in de perken komt.  De hoop is op groeizaam weer, zodat er volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.

Zodra de medewerkers van de Wedeka bij u in de straat bezig gaan met een groenperk dan ontvangt u hierover een brief. Heeft u geen brief ontvangen? Alle informatie over de aanpak groenperken kunt u ook lezen op www.stadskanaal.nl/groenperken.