Informatie

Stadskanaal Noord

Stadskanaal Noord is een langgerekte wijk langs het kanaal. In de wijk staan ruim 1.800 woningen waarvan het grootste deel koop is. De huurwoningen zijn voornamelijk gezins- en ouderenwoningen van wooncorporatie Lefier. Waterland is het nieuwe deel van de wijk met een diversiteit aan koopwoningen.

Wonen en leven

Stadskanaal Noord is een levendige wijk met veel voorzieningen, zoals basisscholen, een openlucht zwembad, een ziekenhuis en multifunctionele accommodatie De Noordstee. De Noordstee vormt het hart van de wijk en biedt onderdak aan de voetbalvereniging, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de wijkraad.

Wijkvisie

De wijkvisie voor Stadskanaal Noord is in 2012 vastgesteld. In de visie is de wijk opgesplitst in vier gebieden met elk een aantal speerpunten:

  • Kanaalzone/Noorderdiep: Is in 2020 een aantrekkelijk gebied voor startende ondernemers en jonge gezinnen met woningen van goede kwaliteit. Verpauperde bedrijfspanden en slecht onderhouden braakliggende terreinen komen niet voor.
  • Rondom de STAR: In 2020 is de STAR dé toeristische trekpleister in de regio en is er goed openbaar vervoer in de regio. 
  • Rondom het ziekenhuis: Dit is een veilige woonomgeving met huur- en koopwoningen voor zowel jongeren, jonge gezinnen als ouderen. De voorzieningen, zoals het ziekenhuis, de MFA en het zwembad vormen een goede basis voor de sociale binding. 
  • Waterland:  Een buurt met een open en groen karakter met een hoge woonkwaliteit door ruime kavels en wonen aan het water.

De speerpunten zijn vertaald in een projectenagenda, die u hieronder kunt downloaden.

Foto's

  • Langs het kanaal in Stadskanaal Noord.
  • Het Refaja ziekenhuis bevindt zich in Stadskanaal Noord.
  • Het treinstation van de STAR bevindt zich in Stadskanaal Noord.
  • Waterland maakt deel uit van de wijk Stadskanaal Noord. In Waterland staan veel luxe koopwoningen.
  • wijkinloop noordstee
Wijkraad Noord
 

Wijkraad Noord

De wijkraad Stadskanaal Noord richt zich op het in stand houden en versterken van de leefbaarheid in de wijk.

www.stadskanaalportaal.nl

Buurtwerker sport

Arjo Karperien

Arjo Karperien

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06 2189 9519
a.karperien@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal