Informatie

Parkwijk

De Parkwijk is de oudste wijk van Stadskanaal en ligt geheel aan de westzijde van Stadskanaal.  De wijk dankt haar naam aan het Julianapark dat centraal in de wijk ligt. Parkwijk is een afwisselende wijk, geschikt voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. In Parkwijk wonen ruim 2.500 mensen en er staan zo'n 1.300 woningen, zowel huur als koop.

In de wijk is zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. In Parkwijk  zijn verschillende (woon)voorzieningen: er is een dierenweide nabij het woonzorgcentrum Parkheem, een sportpark, het monumentale Julianapark en er zijn woonvormen voor mensen met diverse beperkingen. 

‘Groen en Gezond!’ is de titel van de wijkvisie voor Parkwijk, die samen met verschillende partijen uit de wijk tot stand gekomen is in 2013: ‘De voorzieningen, de diversiteit aan woningen, het monumentale park en het volksbuurtachtige zuidelijke deel van de wijk maakt dat Parkwijk ook in 2025 een wijk is voor iedereen. Duurzame investeringen in mensen, in de samenwerking tussen instellingen, in de woningen en in het park hebben een aantrekkelijke, rustige en gezonde leef- en woonomgeving opgeleverd. Parkwijk doet in 2025 zijn naam eer aan!

Bouwkavels in de Parkwijk

Foto's

  • Het Julianapark, met de karakteristieke muziekkoepel, ligt in de Parkwijk.
  • Het Ubbo Emmiuscollege ligt in de Parkwijk.
  • Woningen in de Parkwijk.
  • In 2013 hebben herstraatwerkzaamheden plaatsgevonden aan de Wilhelminalaan. Links ziet u de situatie voor, rechts de situatie na.
Wijkraad Parkwijk
 

Wijkraad Parkwijk

De wijkraad bestaat uit diverse werkgroepen die zich allemaal met verschillende onderwerpen bezighouden, zoals spelen en ontmoeten, woonomgeving en de Brede School.

Facebook Parkwijk Stadskanaal

Buurtwerker sport

Marleen Berg

Marleen Berg

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06 8380 6198
mberg@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal