Informatie

Onstwedde

Onstwedde is van oorsprong een esdorp, met in de kern van het dorp de mooie Juffertoren. Het dorp telt samen met de bijbehorende de buurtschappen bijna 3.000 bewoners. Van de ruim 400 woningen zijn meer dan de helft koopwoningen. Wooncorporatie Lefier heeft zo’n 100 huurwoningen in het dorp. Nabij het dorp ligt het beschermd dorpsgezicht Smeerling.

Wonen en leven

Onstwedde is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Het dorp beschikt over de belangrijkste voorzieningen, zoals scholen, winkels, zorginstellingen en een actief verenigingsleven. De Bast is een multifunctionele accommodatie voor onderwijs, sport, ontmoeting, ontspanning en cultuur en is dé ontmoetingsplek voor alle bewoners van het dorp.

Programma en projectenagenda

Op 23 januari 2018 heeft het college het programma en de projectenagenda 2018-2019 voor Onstwedde vastgesteld. In maart 2016 is de Kijk op de wijk (KOW) van Onstwedde vastgesteld. Op basis van de KOW hebben de betrokken partners met elkaar afgesproken dat er geen dorpsvisie hoeft te komen. Een programma met bijbehorende projectenagenda volstaat.

Integrale dorpsevaluatie

Eind 2016 is er met betrokken partners in Onstwedde een integrale dorpsevaluatie gehouden. Aan de hand van stellingen is de vertaling van het gemeentelijk beleid naar Onstwedde getoetst. De bevindingen van deze bijeenkomst zijn vertaald in een programma en projectenagenda met de titel “Onstwedde met elkaar en voor elkaar”. De hierin opgenomen projecten worden in de komende jaren door de betrokken partners uitgevoerd.

Vervolg

Afgesproken is dat in we in 2019 weer een integrale dorpsevaluatie organiseren waarbij we zoveel mogelijk partners uit het dorp betrekken. We evalueren en actualiseren dan zowel het programma als de projectenagenda.

Het programma en projectenagenda 2018-2019 “Onstwedde met elkaar en voor elkaar” is inmiddels aan alle betrokken partners in het dorp, waaronder Ocrea, gezonden.

Onstwedde online

Stichting Ocrea is de bewonersvertegenwoordiging van Onstwedde.

Onstwedde.info is een website 'voor, door en over Onstwedde' en wordt bijgehouden door vrijwilligers. 

Foto's

  • In Onstwedde vindt u de historische Juffertoren. Deze toren is waarschijnlijk in de 14de eeuw gebouwd en is 41,20 meter hoog.
  • De Bast is een multifunctionele accommodatie voor onderwijs, sport, ontmoeting, ontspanning en cultuur.
  • In Onstwedde bevindt zich De Bolster, een multifunctioneel dienstencentrum voor wonen, zorg en welzijn.
  • In 2013 hebben de 1e Achterholtseweg (boven) en de Holte (onder) een nieuwe slijtlaag gekregen. Links de situatie voor, rechts de situatie na.
Stichting Ocrea
 

Stichting Ocrea

Stichting Ocrea is de bewonersvertegenwoordiging van Onstwedde.

Dorpsbelangen Ocrea

Buurtwerker sport

Irma van Erp

Irma van Erp

Organiseert (sport) activiteiten op school en in uw wijk

06–40761871
i.erp@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal