Informatie

Cereswijk

Cereswijk is gelegen langs het Stadskanaal en ligt in de woonplaatsen Stadskanaal en Musselkanaal. De wijk wordt begrensd door de Buinerweg, de Oosterstraat, de Groene Zoom, 2e Boerendiep, Exloërweg en de provinciegrens. Door de wijk loopt prominent het in de zomer druk bevaren Stadskanaal met een monumentaal sluizencomplex aan de Schoolstraat, bestaande uit een dubbele schutsluis en twee draaibruggen. Cereswijk heeft ruim 1500 inwoners.

De wijk bestaat voornamelijk uit vrijstaande koopwoningen langs het lint en in de woonbuurt Ceresdorp zijn vooral huurwoningen. Langs het lint bevinden zich onder andere enkele bedrijven, het crematorium, de watertoren en een basisschool. In Cereswijk is een buurthuis, een sportpark (voetbalveld en gymlokaal) en een dierenweide. Ook het bedrijventerrein Dideldom maakt onderdeel uit van de wijk.

In de wijk zijn vele vrijwilligers actief die zich inzetten voor de leefbaarheid en buurtactiviteiten in de wijk. In Cereswijk zijn partijen gestart met het visietraject. Het eerste onderdeel, de Kijk op de Wijk Cereswijk, is klaar. De Kijk op de Wijk maakt de weg vrij voor het schrijven van de visie en het programma voor de wijk. Op basis van de visie en het programma stellen wij in gezamenlijkheid een projectenagenda op; daarin staan de (uitvoerings)afspraken voor de aankomende jaren voor Cereswijk.

E-mailadres van de wijkraad:

Bouwkavels in de Cereswijk

De visie van Cereswijk

Foto's

  • De Hoorn des Overvloeds, het kunstwerk dat u ziet als u Ceresdorp inkomt vanaf de Ceresstraat.
  • Langs het kanaal in Ceresdorp.
  • In Ceresdorp zijn leuke speelmogelijkheden voor kinderen.
  • In Ceresdorp zijn leuke speelmogelijkheden voor kinderen.
Bewonersbelangen Cereswijk
 

Bewonersbelangen Cereswijk

Speerpunten zijn bekendheid in de wijk, groenbeheer, relatie met Lefier, wonen, verkeer en parkeren, spelen in de buurt en fleurige buurt.

Buurtwerker sport

Jeroen van Renen

Jeroen van Renen

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06 3659 4836
j.vanrenen@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal