Informatie

Alteveer

Alteveer is een streekdorp met een veenkoloniaal karakter. Het dorp telt, inclusief het buitengebied ruim 1.200 inwoners. Het grootste deel van de in totaal ruim 400 woningen zijn koopwoningen. Er zijn ongeveer 100 huurwoningen van wooncorporatie Lefier.

Wonen en leven

Alteveer heeft één basisschool, c.b.s. De Höchte. Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de bewoners terecht bij de supermarkt in het nabijgelegen Onstwedde. Het multifunctionele dorpscentrum De Drijscheer is het middelpunt van het dorp, waar allerlei sportieve en culturele activiteiten plaatsvinden. Sinds vorig jaar heeft de Stichting Ruilwinkel, voorlopig tot 1 oktober 2018, onderdak gevonden in het gebouw van de voormalige basisschool aan de Keiweg. Alteveer heeft ook een mooi evenemententerrein met schaats- en skeelerbaan aan de Veenhofsweg.

Dorpsvisie

In 2012 is de dorpsvisie 'Samen werken aan samenwerken' vastgesteld. In de dorpsvisie staat een beschrijving van hoe het dorp er over twintig jaar uit zou kunnen zien. De drie thema’s uit de dorpsvisie zijn:

  • Wonen, welzijn en zorg
  • Samenwerking 
  • Sport, recreatie en ontmoeting

Integrale dorpsevaluatie

In maart 2017 is met alle betrokken partners in Alteveer een integrale dorpsevaluatie gehouden. Aan de hand van stellingen, voortkomend uit de visie en de eerdere programma's en projectenagenda's, zijn de partners met elkaar in gesprek gegaan. Daarbij zijn door Dorpsbelang Tange-Alteveer tevens een aantal actuele onderwerpen ingebracht, zoals de inrichting van het voormalige AVEBE-terrein. De uitkomsten van de stellingen zijn vertaald in een actueel programma met actuele projectenagenda

Programma en projectenagenda

Op 20 februari 2018 heeft het college het programma en de projectenagenda 2018-2019 voor Alteveer vastgesteld. De betrokkenheid in Alteveer is groot, wat te zien is aan het enthousiasme waarmee de projecten zijn opgepakt.

Vervolg

Afgesproken is dat in we in 2019 weer een integrale dorpsevaluatie organiseren waarbij we zoveel mogelijk partners uit het dorp betrekken. We evalueren en actualiseren dan zowel het programma als de projectenagenda. Het programma en projectenagenda 2018-2019 van Alteveer “Samen werken aan samenwerken” is inmiddels aan alle betrokken partners in het dorp, waaronder Dorpsbelang Tange Alteveer, gezonden.

Bouwkavels in Alteveer

Foto's

  • Speeltuin in Alteveer
  • Woonstraat in Alteveer
  • Nieuwbouwwoning in Alteveer.
  • In 2013 hebben herstraatwerkzaamheden plaatsgevonden aan het voetpad van de Iepenlaan in Alteveer. Links de situatie voor, rechts de situatie na.
Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer
 

Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer

Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer behartigt de belangen van de inwoners van Alteveer.

http://dorpsbelangtangealteveer.nl

Buurtwerker sport

Irma van Erp

Irma van Erp

Organiseert (sport) activiteiten op school en in uw wijk

06–40761871
i.erp@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal