Informatie

Alteveer

Alteveer is een streekdorp met een veenkoloniaal karakter. Het dorp telt, inclusief het buitengebied ruim 1.200 inwoners. Het grootste deel van de in totaal ruim 400 woningen zijn koopwoningen. Er zijn ongeveer 100 huurwoningen van wooncorporatie Lefier.

Wonen en leven

Alteveer heeft één basisschool, c.b.s. De Höchte. Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de bewoners terecht bij de supermarkt in het nabijgelegen Onstwedde. Het multifunctionele dorpscentrum De Drijscheer is het middelpunt van het dorp, waar allerlei sportieve en culturele activiteiten plaatsvinden. Sinds vorig jaar heeft de Stichting Ruilwinkel, voorlopig tot 1 oktober 2018, onderdak gevonden in het gebouw van de voormalige basisschool aan de Keiweg. Alteveer heeft ook een mooi evenemententerrein met schaats- en skeelerbaan aan de Veenhofsweg.

Dorpsvisie

In 2012 is de dorpsvisie 'Samen werken aan samenwerken' vastgesteld. In de dorpsvisie staat een beschrijving van hoe het dorp er over twintig jaar uit zou kunnen zien. De drie thema’s uit de dorpsvisie zijn:

  • Wonen, welzijn en zorg: In Alteveer is het goed wonen voor starters, gezinnen en ouderen. Bewoners organiseren hun eigen activiteiten, ondersteunen elkaar en mantelzorg is vanzelfsprekend. 
  • Samenwerking: Organisaties en verenigingen werken samen in het belang van het dorp. Dorpsbelang Tange-Alteveer verbindt deze partijen en is de vertegenwoordigende organisatie naar buiten toe.
  • Sport, recreatie en ontmoeting: De Drijscheer, het evenemententerrein en verenigingen werken samen bij het organiseren van sportieve en culturele activiteiten en benutten hierbij elkaars accommodaties. Het AVEBE-terrein wordt ingericht als een recreatief groengebied met wandel- en fietsroutes voor dorpsbewoners en recreanten.

In de projectenagenda kunt u lezen welke stappen er precies worden gezet in Alteveer om uitvoering te geven aan de thema's uit de visie.

Bouwkavels in Alteveer

Foto's

  • Speeltuin in Alteveer
  • Woonstraat in Alteveer
  • Nieuwbouwwoning in Alteveer.
  • In 2013 hebben herstraatwerkzaamheden plaatsgevonden aan het voetpad van de Iepenlaan in Alteveer. Links de situatie voor, rechts de situatie na.
Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer
 

Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer

Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer behartigt de belangen van de inwoners van Alteveer.

http://dorpsbelangtangealteveer.nl

Buurtwerker sport

Irma van Erp

Irma van Erp

Organiseert (sport) activiteiten op school en in uw wijk

06–40761871
i.erp@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal