Informatie

Wijken en dorpen

In Stadskanaal willen we graag dat bewoners zich thuis voelen in schone en veilige wijken en dorpen waar zij prettig wonen. De visie van de gemeente is dat we bij de ontwikkelingen en plannen in de wijken en dorpen een belangrijke betrokkenheid en inzet van de bewoners vragen. We noemen dit ’wijkgericht werken’. De gemeente wil met deze werkwijze de bewonersparticipatie stimuleren en de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren.

Wijkraden en plaatselijke belangen

De wijkraden en plaatselijke belangen verenigingen zijn voor de gemeente belangrijke en onmisbare partners. Zij denken mee over de plannen en maatregelen van de gemeente. De wijkraden en plaatselijke belangenverenigingen behartigen de collectieve belangen binnen hun wijk of dorp en vormen een goed geïnformeerd aanspreekpunt voor de gemeente.

Word lid van de wijkraad of plaatselijk belang

Een wijkraad bestaat uit betrokken bewoners van een wijk of dorp. Wilt u meedenken met de plannen voor uw wijk of dorp? U kunt zich aanmelden bij de wijkraad of plaatselijk belang van uw wijk of dorp. De meeste wijkraden zijn blij met versterking omdat ze graag alle groepen bewoners vertegenwoordigen: jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen en mensen uit verschillende inkomensgroepen. Houdt er wel rekening mee dat het hier gaat om vrijwilligerswerk.

Toekomstige ontwikkelingen

Door alle ontwikkelingen komt de aandacht meer te liggen op hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat daarbij meer en meer om zelf doen en dan vooral samen met mensen uit uw woonomgeving. Wat kunt u als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen? Hoe kan dit met elkaar georganiseerd worden op uw eigen manier, passend bij uw buurt, wijk of dorp? 

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal