Informatie

Musselkanaal

Musselkanaal is een lintdorp en heeft ruim 6.500 bewoners. Van de ongeveer 2.500 woningen zijn de helft koopwoningen. Zowel wooncorporatie Lefier als BCM Woonzorg hebben huurwoningen in Musselkanaal.

Wonen en leven

Musselkanaal is bekend door passantenhaven en camperplaats Het Spoordok en het jaarlijkse evenement de Snikkeweek. Er is voldoende winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen en er zijn veel sportieve, culturele en maatschappelijke voorzieningen. Het dorp heeft verschillende basisscholen, waaronder een school voor anderstaligen. De kinderen van het asielzoekerscentrum gaan hier naar school. ‘Lint’ is het nieuwe sociaal cultureel centrum van het dorp. Verschillende organisaties werken hier samen ten dienste van de inwoners van Musselkanaal.

Dorpsvisie

In 2012 is de dorpsvisie 'Een zelfstandig dorp met een regionale (verzorgings)functie' vastgesteld. In de dorpsvisie wordt beschreven hoe het dorp er over twintig jaar uit kan zien. De drie thema’s uit de dorpsvisie zijn:

  • Wonen, welzijn en zorg: Het gevarieerde woningaanbod maakt Musselkanaal aantrekkelijk voor zowel ouderen als gezinnen. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en betrokkenheid is vanzelfsprekend. 
  • Economische ontwikkelingen:  Musselkanaal voorziet in een breed scala aan winkels. Kleinschalige bedrijvigheid, waarbij ondernemers hun bedrijf combineren met wonen, vindt men vooral langs het kanaal.
  • Sport, recreatie en toerisme:  De sportvraag verandert en de verenigingen bundelen hun krachten. Zij doen een beroep op de bewoners en het bedrijfsleven om de voorzieningen in stand te houden.

In de projectenagenda kunt u lezen welke stappen er precies worden gezet in Musselkanaal om uitvoering te geven aan de thema's uit de visie.

Bouwkavels in Musselkanaal

Foto's

  • De A-Horst in Musselkanaal.
  • Een appartementencomplex in Musselkanaal.
  • Het mooie buitengebied bij Musselkanaal.
  • Musselkanaal CityTec
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal
 

Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal

Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal bestaat uit de werkgroepen LOWE (Leefomgeving, Wonen en Economie), VVO (Verkeer Veiligheid en Overlast) en SJenS (Spelen Jeugd en Sport).

www.dorpsbelangenmusselkanaal.nl

Buurtwerker sport

Irma van Erp

Irma van Erp

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06–40761871
i.erp@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal