Informatie

Mussel

Mussel is één van de kleinere dorpen binnen de gemeente. Het dorp telt, samen met het buurtschap Kopstukken en het buitengebied zo’n 1.000 inwoners. De meeste woningen zijn koopwoningen. Huurwoningen vindt men alleen in de kern van het dorp. Aan de rand van het dorp ligt ‘Plan Klamer’, een bouwplan voor landschappelijk wonen.

Wonen en leven

Mussel is een hecht dorp waar mensen elkaar bij naam kennen. De bewoners kunnen in hun eigen dorp terecht voor de dagelijkse boodschappen. Mussel heeft ook een aantal basisvoorzieningen, zoals een peuterspeelzaal, twee basisscholen en een sportveld. In en rond het dorp staan drie kerken van verschillende gezindten.

Bouwkavels in Mussel

Mussel online

  • Facebookpagina van de Vereniging Plaatselijke Belangen Mussel
  • Musselonline.nl is de website 'voor, door en over Mussel' en wordt bijgehouden door vrijwilligers.

Kijk op de wijk Mussel: Dorp in het groen

Op 18 mei 2016 zijn partners in Mussel met elkaar in gesprek gegaan over het dorp. De bevindingen zijn beschreven in de Kijk Op de Wijk Mussel: dorp in het groen. De KOW beschrijft de huidige situatie van het dorp. Onlangs heeft het college KOW Mussel vastgesteld. De conclusie is dat de KOW Mussel geen aanleiding geeft voor een vervolg aan een visietraject. We verwachten de komende jaren geen ingrijpende fysieke en sociale ontwikkelingen in het dorp.

Starterswoningen

De starterswoningen zijn nadrukkelijk weergegeven in de SWOT analyse “woningen” waarbij wij de rol van de gemeente benadrukken. Daarmee hebben we zowel de “trekkersrol” van PB Mussel als onze rol als gemeente vastgelegd.

Integrale dorpsevaluatie

In 2019 organiseren we weer een integrale dorpsevaluatie waarbij we samen met de partners in het dorp in gesprek gaan: hoe staat het dorp er voor?

Foto's

  • Mussel is een landelijk dorp, met veel groen.
  • Nieuwbouw in Mussel.
  • Woningen in Mussel.
  • Het riviertje de Mussel Aa.
Vereniging voor Plaatselijke Belangen Mussel
 

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Mussel

De vereniging probeert met andere verenigingen Mussel levendig te houden.

Plaatselijke Belangen Mussel

Buurtwerker sport

Irma van Erp

Irma van Erp

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06–40761871
i.erp@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal