Informatie

Maarswold

Maarswold is ontstaan in de jaren zestig door de enorme groei van de toenmalige Philips-vestiging. Maarswold ligt dicht bij het centrum van Stadskanaal. De wijk wordt doorsneden door de Aziëlaan. Het is een wijk met veel groen, voldoende speelruimte voor kinderen en een dierenweide. 

Wonen en leven

In Maarswold is zo'n 70% van alle woningen huur. Deze staan voornamelijk in het noordelijk deel van de wijk, tussen de Aziëlaan en de Europalaan. In het deel tussen de Onstwedderweg en de Aziëlaan staan voornamelijk koopwoningen. De wijkraad Maarswold Actief! heeft een eigen wijklokaal aan de Utrechtselaan.

Wijkvisie

In oktober 2013 is de wijkvisie ´Ruimte voor iedereen” vastgesteld. In de wijkvisie staat een beschrijving van hoe de wijk er over twintig jaar uit zou kunnen zien. De drie thema’s uit de dorpsvisie zijn:

  • Mensen en voorzieningen: het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners van Maarswold, o.a. door het versterken van de sociale samenhang.
  • Openbare ruimte: het groene, ruime en open karakter van de wijk versterken door het groen in de wijk op te waarderen en het eentonige karakter van het straatbeeld te doorbreken.
  • Woningen: de kwaliteit van de woningenvoorraad te verbeteren door o.a. de woningen energiezuiniger te maken.

De bewonerswerkgroep visie Maarswold, Lefier en gemeente zijn in overleg om de thema’s om te zetten in een projectenagenda. Voor de zomer ligt er een projectenagenda 2015-2016 en is een aantal van deze projecten gestart.

Foto's

  • Veel ouderen wonen in Maarsheerd.
  • De Aziëlaan doorsnijdt de wijk Maarswold.
  • Nieuwe woningen van BCM aan de Brabantselaan in Maarswold.
  • Woningen in Maarswold.
Maarswold Actief
 

Maarswold Actief

De wijkraad heeft twaalf leden. De wijkraad heeft een eigen wijkkrant 'De Maarswolder'.

www.stadskanaalportaal.nl

Buurtwerker sport

Arjo Karperien

Arjo Karperien

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06 2189 9519
a.karperien@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal