Informatie

Maarsveld

Maarsveld is een gevarieerde wijk wat betreft openbare ruimte, woningen en bewoners. Het is een groene wijk met een aantal vijvers en veel speelruimte voor kinderen. Van de 1.300 woningen in de wijk is de helft koopwoningen.

Wonen en leven

Maarsveld is een wijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. Er zijn twee basisscholen en er is een locatie voor kinderopvang. Tevens is er een klein winkelcentrum met onder meer een supermarkt. De wijkraad heeft een eigen wijklokaal aan de Mr. Neuteboomschool van waaruit allerlei activiteiten plaatsvinden.

Programma + projectenagenda Maarsveld

Vanaf 2014 zijn de partners in Maarsveld met elkaar in gesprek over de wijk. Hoe staat de wijk er voor? Wat gaat er goed en wat kan er beter in de wijk? En op welke manier kunnen we daar met elkaar handen en voeten aan geven?

In juni 2014 is de Kijk op de Wijk (KOW) Maarsveld vastgesteld. Op basis van de KOW Maarsveld hebben de betrokken partners met elkaar afgesproken dat er geen wijkvisie hoeft te komen.  Maarsveld is een prima wijk waar in de toekomst geen grootschalige fysieke en sociale ingrepen nodig zijn. Wel zijn er een aantal zorgpunten, zoals de afnemende onderlinge binding van bewoners en de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tijdens de integrale wijkevaluatie in februari 2016 hebben de partners gezamenlijk een programma + projectenagenda 2016-2017 opgesteld: “Krachtig in diversiteit”. De opgenomen projecten worden in de komende periode door de betrokken partners uitgevoerd.

De visie van Maarsveld

Foto's

  • Appartementencomplex in Maarsveld.
  • Rustig wonen aan het water in Maarsveld.
  • Openbare basisschool de Mr. Neuteboomschool staat in Maarsveld.
  • Rijtjeswoningen in Maarsveld.
Wijkbelang Maarsveld
 

Wijkbelang Maarsveld

Wijkbelang Maarsveld bestaat uit actieve bewoners.

Facebook Wijkbelang Maarsveld

Buurtwerker sport

Arjo Karperien

Arjo Karperien

Organiseert (sport)activiteiten op school en in uw wijk

06 2189 9519
a.karperien@welstad.nl

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal