Informatie

Vragen over de WOZ-waarde?

Belastingen

De gemeente Stadskanaal verstuurt eind februari belastingaanslagen/WOZ-beschikkingen. De WOZ-beschikking vermeldt ook de WOZ-waarde van uw pand(en). Voor woningen komt de WOZ-waarde overeen met de verkoopprijs in de vrije markt. Voor 2018 zijn de waarden vastgesteld naar het prijsniveau op 1 januari 2017. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door de gemeente, het Rijk en het Waterschap.

Wat te doen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?

De gemeente doet haar best om de WOZ-waarde zo goed mogelijk vast te stellen. Vindt u dat de waarde onjuist is vastgesteld? Dan is er de mogelijkheid om hierover vragen te stellen of hier bezwaar tegen te maken. Vul hiervoor het reactieformulier WOZ-beschikking en belastingaanslag 2018 in. U moet eerst inloggen met DigiD.

In een paar korte zinnen kunt u vragen stellen en/of bezwaar maken. Als u het formulier heeft ingevuld neemt één van onze taxateurs binnen tien werkdagen telefonisch contact met u op. U kunt uw bezwaren met de taxateur bespreken. De taxateur maakt indien nodig een afspraak met u om uw pand te komen bekijken. Mogelijke fouten in de WOZ-waarde kunnen wij direct herstellen. Er is dan geen officiële bezwarenprocedure nodig.

Als de taxateur er niet met u uitkomt, merken wij het reactieformulier aan als een formeel door u ingediend WOZ-bezwaar.

Wilt u liever niet online reageren? Bij uw WOZ-beschikking zit een bijsluiter. Op de achterzijde van de bijsluiter zit een papieren reactieformulier dat u kunt gebruiken.

Misschien wilt u liever formeel bezwaar maken. U kunt online bezwaar maken of een brief sturen.

Het reactieformulier of het bezwaar moet uiterlijk 11 april 2018 bij de gemeente binnen zijn. Formulieren en bezwaren die na dit tijdstip binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

No-cure-no-pay bureau kan tot hogere OZB in de toekomst leiden

Sommige makelaars en bureaus bieden aan namens u 'gratis' bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde te maken. De gemeente moet dergelijke tussenpersonen een wettelijk geregelde vergoeding betalen als de waarde wordt verlaagd. Per zaak kan dat oplopen tot wel € 700,00. De gemeente betaalt deze kosten van belastinggeld, dat u betaald heeft. Dat is zonde en niet nodig. Als u zelf bezwaar maakt is de kans op waardeverlaging net zo groot als via een tussenpersoon!

Meer informatie

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal