Informatie

Vragen over de WOZ-waarde?

Belastingen

De gemeente Stadskanaal verstuurt eind februari belastingaanslagen/WOZ-beschikkingen. De WOZ-beschikking vermeldt ook de WOZ-waarde van uw pand(en). Voor woningen komt de WOZ-waarde overeen met de verkoopprijs in de vrije markt. Voor 2017 zijn de waarden vastgesteld naar het prijsniveau op 1 januari 2016. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door de gemeente, het Rijk en het Waterschap.

Wat te doen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?

De gemeente doet haar best om de WOZ-waarde zo goed mogelijk vast te stellen. Vindt u dat de waarde onjuist is vastgesteld? Dan is er de mogelijkheid om hierover vragen te stellen of hier bezwaar tegen te maken. Vul hiervoor het reactieformulier WOZ-beschikking en belastingaanslag 2016 in. U moet eerst inloggen met DigiD.

In een paar korte zinnen kunt u vragen stellen en/of bezwaar maken. Als u het formulier heeft ingevuld neemt één van onze taxateurs binnen tien werkdagen telefonisch contact met u op. U kunt uw bezwaren met de taxateur bespreken. De taxateur maakt indien nodig een afspraak met u om uw pand te komen bekijken. Mogelijke fouten in de WOZ-waarde kunnen wij direct herstellen. Er is dan geen officiële bezwarenprocedure nodig.

Als de taxateur er niet met u uitkomt, merken wij het reactieformulier aan als een formeel door u ingediend WOZ-bezwaar.

Wilt u liever niet online reageren? Bij uw WOZ-beschikking zit een bijsluiter. Op de achterzijde van de bijsluiter zit een papieren reactieformulier dat u kunt gebruiken.

Misschien wilt u liever formeel bezwaar maken. U kunt online bezwaar maken of een brief sturen.

Het reactieformulier of het bezwaar moet uiterlijk 8 april 2017 bij de gemeente binnen zijn. Formulieren en bezwaren die na dit tijdstip binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

No-cure-no-pay bureau kan tot hogere OZB in de toekomst leiden

Sommige makelaars en bureaus bieden aan namens u 'gratis' bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde te maken. De gemeente moet dergelijke tussenpersonen een wettelijk geregelde vergoeding betalen als de waarde wordt verlaagd. Per zaak kan dat oplopen tot wel € 700,00. De gemeente betaalt deze kosten van belastinggeld, dat u betaald heeft. Dat is zonde en niet nodig. Als u zelf bezwaar maakt is de kans op waardeverlaging net zo groot als via een tussenpersoon!

Meer informatie

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal