Informatie

Stemmen voor een ander

Als u voor iemand anders gaat stemmen moet u een volmacht meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van diegene waarvoor u de stem uitbrengt.

Volmacht? Kopie identiteitsbewijs meegeven

  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die u machtigt voor u te stemmen.
  • Hebt u als volmachtnemer geen kopie van het identiteitsbewijs gekregen? Een digitale kopie is ook geldig. Laat de volmachtgever u bijvoorbeeld vanaf zijn vakantieadres een gescande kopie toesturen op uw smartphone. Wanneer dit duidelijk leesbaar is, kunt u hiermee naar het stembureau.
  • Vul de volmacht goed in! Zowel de volmachtgever (van wie de stempas is) moet een handtekening zetten als de volmachtnemer (de persoon die de stem daadwerkelijk gaat uitbrengen). Lees de volledige instructie op de stempas heel goed. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn stemmen verloren gegaan omdat de volmacht niet goed was ingevuld of omdat er geen kopie van een identiteitsbewijs aanwezig was.
  • U kunt met maximaal 2 volmachten stemmen en dat kan alleen tegelijkertijd met het stemmen met uw eigen stempas.
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal