Informatie

Stemmen door een ander

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Denk aan uw kopie-identiteitsbewijs. U moet aan de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Dat mag ook een digitale scan of een foto zijn op een smartphone of tablet.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Referendum

 • Bij een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente. 

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: 

 • vult u de achterkant van uw stempas in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

U kunt ook een aanvraagformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier met de stempas op en de door u gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs thuis.

Machtigen: Hoe werkt het?

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Wat moet ik meenemen?

Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn).
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn of er een referendum is, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

Wat moet ik doen?

Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen
• U vult een machtigingsformulier in van de gemeente.
• U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
• U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente.
• De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
• De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Per brief
• Bij verkiezingen voor de gemeenteraad kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Per brief stemmen is bij deze verkiezingen niet mogelijk.

Stemmen als u in het buitenland woont
• U registreert uzelf één keer op de website van de gemeente Den Haag.
• De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is niet nodig.

Hoe werkt het?

De afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag.

Stemmen als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustacius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal