Informatie

Referendum Wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WiV) bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendum-commissie.nl . Voor geïnteresseerden ligt vanaf 21 februari 2018 de tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal