Informatie

Nieuwbouw onderwijsvoorziening Acaciahage

Banner Acaciahage

Aan de Acaciahage in Stadskanaal is een nieuwe school in aanbouw. De panden van de twee basisscholen aan de Acaciahage, CBS De Ark en OBS Hagenhofschool, waren verouderd. Het nieuwe gebouw gaat naast de leerlingen van de huidige twee scholen ook leerlingen van CBS Gabriel Dam en peuterspeelzaal Het Peuterpalet huisvesten. In de loop van het schooljaar 2017/2018 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.

Tijdens de bouw zijn de leerlingen van De Ark tijdelijk gehuisvest op het terrein van de Gabriel Damschool en het naastgelegen wijkgebouw aan de Utrechtselaan. Ook zijn er drie noodlokalen voor tijdelijke huisvesting bijgeplaatst tussen het wijkgebouw en de Gabriël Damschool.

Werkgroep verkeer
Er is een werkgroep verkeer die zich bezig houdt met onder andere de toekomstige verkeerssituatie en parkeerplaatsen. Daarbij worden ze ondersteund door Veilig Verkeer Nederland.

Veilige schoolroute
Om kinderen en ouders zoveel mogelijk te stimuleren op de fiets naar school te gaan wordt er gewerkt aan een veilige schoolroute. Na de zomervakantie wordt gestart met de werkzaamheden voor de veilige schoolroutes en het aanpassen van de Kiss&Ride stroken.

Samengaan De Ark en Gabriël Damschool
De scholen gaan per 1 augustus fuseren en verder onder de naam CBS Het Mozaïek.

Benieuwd naar het nieuwe gebouw. Bekijk de video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=q015Wbn01ZI

Op de foto's onderaan deze pagina kunt u de voortgang van de nieuwbouw volgen.

Er zijn geen items om weer te geven.

Gekoppelde afbeeldingen:

  • bouw Acaciahage,
  • bouw Acaciahage
  • Acaciahage
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal