Veelgestelde vraag

Wet maatschappelijke ondersteuning

?
Hoe ervaren inwoners van Stadskanaal de Wmo?

Antwoord op uw vraag


Hoe ervaren de inwoners van Stadskanaal de Wmo? De gemeente heeft een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder Wmo cliënten die in 2016 een maatwerkvoorziening ontvingen. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. De uitslagen van het onderzoek kunt u inzien op www.clientervaringsonderzoek-wmo.nl .

Naast de uitkomsten van de gemeente Stadskanaal kunt u ook de provinciale gemiddelden en bevindingen in andere deelnemende gemeenten bekijken. U krijgt zo inzicht in de sterke en minder sterke punten van de gemeente als het gaat om ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Daarnaast biedt het rapport aanknopingspunten voor verbeteringen.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: