Veelgestelde vraag

Persoonsgebonden budget

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb)?

Antwoord op uw vraag


Als u voor (jeugd)zorg en/of ondersteuning van de gemeente in aanmerking komt, krijgt u deze in de meeste gevallen van zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Onder bepaalde voorwaarden kun u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt met een pgb zelf ondersteuning of begeleiding inkopen, bij wie u maar wilt. Een pgb is alleen mogelijk voor maatwerkvoorzieningen. Er is geen pgb mogelijkheid voor algemene voorzieningen. De volgende voorwaarden gelden:

  • U moet zelf in staat zijn de pgb-overeenkomsten te sluiten, de hulpverlener aan te sturen, de hulpverlener aan te spreken op zijn verplichtingen en om verantwoording af te leggen over de bestedingen. U mag daarbij worden ondersteund door mensen uit uw netwerk of door een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde.
  • U moet kunnen motiveren waarom de voorzieningen die de gemeente aanbiedt niet passend zijn in uw situatie. Mogelijke redenen kunnen zijn dat de ondersteuning die u nodig heeft vooraf niet goed is in te plannen, dat de ondersteuning op verschillende locaties moet worden geleverd, of dat u vanwege uw levensovertuiging een pgb wilt.
  • De diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die u van uw pgb inkoopt moeten van goede kwaliteit zijn. U krijgt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

De mogelijkheid van een pgb komt aan de orde in een keukentafelgesprek.

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en daarvoor een pgb wenst, dan sluit u zelf een contract met een zorgaanbieder van uw keus. U kunt daarvoor het beste de model-contracten gebruiken die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) daarvoor beschikbaar stelt. De Sociale Verzekeringsbank en de gemeente toetsen de afspraken die u maakt.

U vindt meer informatie over het inkopen van zorg via een pgb op de website van de Sociale Verzekeringsbank .

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: