Veelgestelde vraag

Beschermd wonen

?
Hoe gaat de gemeente om met beschermd wonen?

Antwoord op uw vraag


Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan mensen met psychische problemen. Mensen die door deze problemen niet voor zichzelf kunnen zorgen en 24 uur per dag hulp nodig hebben, komen in aanmerking voor beschermd wonen.

Beschermd wonen is een taak van de gemeente. Beschermd wonen wordt voor de gemeente Stadskanaal uitgevoerd door de gemeente Groningen. Dit betekent dat de gemeente Groningen de indicatie doet voor mensen die beschermd wonen aanvragen. De gemeente Groningen biedt deze mensen ook onderdak dat bij hun past.

Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met het Wmo-zorgloket van de centrumgemeente Groningen, telefoonnummer 050 367 42 00.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: