Veelgestelde vraag

Vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woning aanvragen

?
Wanneer kan ik een vergunning voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning krijgen?

Antwoord op uw vraag


U kunt een leegstaande woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet. Er gelden strikte voorwaarden voor het verhuren van uw leegstaande woning.

Tijdelijke verhuur mag alleen bij:

  • Woonruimte in een gebouw
  • Een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest
  • Huurwoningen die gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden.

Wij verlenen alleen een vergunning als:

  • De woning leegstaat
  • De vergunningverzoeker geen normale huurovereenkomst kan sluiten
  • De woning in voldoende mate zal worden bewoond
  • Sloop of vernieuwbouw van de woning binnen redelijke termijn zal plaatsvinden
  • De vernieuwbouw ingrijpend van aard is
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: