Veelgestelde vraag

Vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woning aanvragen

?
Als ik een vergunning krijg voor tijdelijke verhuur van mijn woning, wat zijn dan de (opzeg)termijnen?

Antwoord op uw vraag


Een vergunning voor de tijdelijke verhuur van uw leegstaande woning geldt in principe voor twee jaar. U kunt verlenging vragen tot vijf jaar. Op basis van de vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste zes maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal één maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: