Veelgestelde vraag

Starterslening aanvragen

?
Hoe werkt een hertoets?

Antwoord op uw vraag


De offerte van de starterslening is zo opgesteld dat u na een renteloze en aflossingsvrije periode van drie jaar in principe de volledige maandlast (rente + aflossing op basis van een annuïteitenlening) over de lening gaat betalen. Is uw inkomen na deze periode nog niet toereikend, dan kunt u een hertoets aanvragen. Uiterlijk drie maanden vóór de herzieningsdatum krijgt u bericht van SVn om u eraan te herinneren dat u een hertoets kunt aanvragen. U moet de hertoets uiterlijk twee maanden vóór de herzieningsdatum aanvragen. Aan de hertoets zijn kosten verbonden. De exacte hoogte hiervan kunt u opvragen bij SVn . Bij de hertoets wordt de maandlast van de Starterslening door SVn aangepast aan het dan actuele huishoudinkomen. U ontvangt vervolgens uiterlijk één maand vóór de herzieningsdatum een brief van SVn met daarin de verschuldigde maandlast in de volgende periode. De hertoetsmomenten zijn na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar.

Vanaf het moment dat u de volledige maandlast over de starterslening betaalt, vindt er geen hertoets meer plaats. Als uit de vierde (en laatste) hertoets in het vijftiende jaar blijkt dat uw inkomen nog niet toereikend is, blijft de dan vast te stellen maandtermijn voor de gehele resterende looptijd van toepassing. Aflossing vindt dan uitsluitend plaats bij verkoop van de woning of na 30 jaar.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: