Veelgestelde vraag

Rioolaansluiting aanvragen

?
Kan ik het best een gemengd of gescheiden rioleringsstelsel aanleggen?

Antwoord op uw vraag


Er zijn twee soorten rioleringsstelsels: gemengd en gescheiden.

Bij een gescheiden rioleringsstelsel, worden afvalwater en regenwater door twee aparte stelsels afgevoerd. Het kan zo zijn, voornamelijk op industrieterreinen, dat er drie buizen aanwezig zijn waarbij het regenwater nog gescheiden wordt in een vuil- en schoonwatercomponent (bestrating en daken).

Soms is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Dan worden afvalwater en regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd. Het is dan verstandig de riolering in de woning en op het perceel gescheiden aan te brengen. Dat scheelt u later kosten, als de gemeente alsnog een gescheiden stelsel gaat aanleggen.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: