Veelgestelde vraag

Omgevingsvergunning

?
Ik wil gaan (ver)bouwen. Hoe weet ik of mijn plannen voldoen aan de welstandseisen van de gemeente?

Antwoord op uw vraag


Als u wilt gaan (ver)bouwen, moet uw bouwwerk (blijven) voldoen aan de welstandseisen die de gemeente heeft gesteld. Het is daarom handig dat u, voor u gaat (ver)bouwen, eerst een schetsplan aanlevert. Het schetsplan bestaat uit een goede bouwkundige tekening van uw bouwplannen. Op basis hiervan toetsen wij uw plan aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, en kunnen wij uw plan voorleggen aan de welstandscommissie en/of de monumentencommissie.

U kunt voordat u gaat (ver)bouwen contact met ons opnemen via (0599) 631 631. U legt uw situatie uit, en op basis daarvan bepalen wij of vooroverleg en een schetsplan nodig zijn. Door het voeren van vooroverleg is de kans dat uw omgevingsvergunning uiteindelijk wordt geweigerd een stuk kleiner. Bovendien kunnen op deze manier onnodige kosten worden voorkomen.

Er kunnen kosten verbonden zijn aan een toetsing door de welstandscommissie.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: