Veelgestelde vraag

Omgevingsvergunning

?
Ik heb een omgevingsvergunning aangevraagd. Wat is de procedure?

Antwoord op uw vraag


Heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij ons ingediend? Dan kijken wij eerst of uw aanvraag compleet is. Als dit zo is, ontvangt u van ons een bevestiging. Uw aanvraag wordt vervolgens gepubliceerd op deze website . Wij hebben dan acht weken de tijd om te beoordelen of u een vergunning krijgt. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Als wij daarna nog geen beslissing hebben genomen, krijgt u automatisch een vergunning.

Gaat het om een complexere aanvraag? Dan hebben wij 26 weken de tijd om te beoordelen of u een vergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Als wij daarna nog geen beslissing hebben genomen, krijgt u niet automatisch een vergunning.

Wanneer wij u een vergunning verlenen, publiceren wij dit ook op deze website. Belanghebbenden kunnen hierop binnen zes weken bezwaar maken. Als er bezwaar wordt gemaakt krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Na de bezwaarperiode is uw vergunning definitief, tenzij de rechter in een voorlopige voorziening heeft aangeven dat deze geschorst is. 

Bij de meeste activiteiten mag u zodra u de vergunning heeft ontvangen meteen beginnen met de vergunde activiteit. Bij sommige activtiteiten moet u echter zes weken wachten, voordat u de activiteit mag gaan uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kappen van bomen. In de vergunning staat aangegeven of u moet wachten. Lees de vergunning daarom altijd goed door.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag kunt u de volgende producten aanvragen: