Veelgestelde vraag

Melding openbare ruimte

?
Hoe kan ik gebreken aan de openbare ruimte melden?

Antwoord op uw vraag


Het kan voorkomen dat u op straat gebreken ziet. Bijvoorbeeld zwerfvuil, loszittende stoeptegels, achterstallig groenonderhoud, niet opruimen van hondenpoep. U kunt dit bij ons melden.

Onderaan op de contactpagina vindt u het digitaal formulier voor meldingen. U kunt ook met ons bellen 0900 631 40 50 (0,05 cent per minuut).

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: