Veelgestelde vraag

Melden verhuizen

?
Hoe machtig ik iemand om een verhuizing door te geven?

Antwoord op uw vraag


U kunt iemand machtigen om een verhuizing voor u door te geven. Deze persoon moet 18 jaar of ouder zijn. U kunt deze persoon machtigen door een schriftelijke machtiging af te geven.

Op de machtiging mogen de volgende zaken niet ontbreken:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats van u en van de persoon die u wilt machtigen
  • De geboortedatum van u en van de persoon die u wilt machtigen
  • Een kopie van de legitimatie van u en van de persoon die u wilt machtigen

Met deze gegevens kan de gemachtigde op het gemeentehuis de verhuizing doorgeven.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: