Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen over wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving

icon

Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen? Zit u eraan te denken om zonnepanelen aan te schaffen? Dan is het natuurlijk van belang om te weten of het dak van uw woning geschikt hiervoor is.


icon

Hoe kan ik schade en overlast in de openbare ruimte melden? Lantaarnpaal kapot, zwerfvuil op straat, achterstallig groenonderhoud, verstopte riolering of andere gebreken aan de openbare ruimte? Laat het ons weten.


icon

Ik wil gaan (ver)bouwen. Hoe weet ik of mijn plannen voldoen aan de welstandseisen van de gemeente? Het is handig als u voor u gaat (ver)bouwen een schetsplan aanlevert. Op basis hiervan leggen wij uw plan voor aan de welstandscommissie.


icon

Mijn buurman heeft een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage. Ik heb hier bezwaar tegen. Wat kan ik doen? Als een vergunning is verleend, dan heeft u als belanghebbende zes weken de tijd om bezwaar te maken. Na die tijd kunt geen bezwaar meer maken.


icon

Ik heb een klein bouwproject, zoals het plaatsen van een dakkapel. Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen? Ja, u moet ook bij kleine bouwprojecten een omgevingsvergunning aanvragen. In sommige gevallen is het wel mogelijk om een versnelde procedure te volgen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.


icon

Ik heb een omgevingsvergunning aangevraagd. Wat is de procedure? Informatie over de procedure van aanvraag en verlening van een omgevingsvergunning.


icon

De rioolaansluiting van mijn woning is verstopt. Wat moet ik doen? Bij verstopping van het riool is het van belang om te weten of de verstopping zich bevindt op uw terrein of in het gemeentelijke rioolstelsel.


icon

Kan ik het best een gemengd of gescheiden rioleringsstelsel aanleggen? Het is verstandig de riolering in de woning en op het perceel gescheiden aan te brengen.


icon

Als ik een vergunning krijg voor tijdelijke verhuur van mijn woning, wat zijn dan de (opzeg)termijnen? Een vergunning voor de tijdelijke verhuur van uw leegstaande woning geldt in principe voor twee jaar. U kunt verlenging vragen tot vijf jaar.


icon

Wanneer kan ik een vergunning voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning krijgen? U kunt een leegstaande woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet. Er gelden strikte voorwaarden voor het verhuren van uw leegstaande woning.

 
  • Startpagina
  • Veelgestelde vragen over wonen en leefomgeving