Veelgestelde vraag

Werk en inkomen

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?

Antwoord op uw vraag


Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft drie jaar of langer een laag inkomen, dat niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. De inkomens- en vermogensgrenzen vindt u hieronder. Hierbij houden we rekening met de kostendelersnorm .
  • U (en/of uw partner) bent (zijn) 21 jaar of ouder en niet AOW gerechtigd.
  • De gemeente kan u vragen een tegenprestatie te leveren.
  • U zoekt - als u daartoe in staat bent - actief naar werk of neemt deel aan een re-integratietraject.
  • Er is u geen maatregel opgelegd.

De volgende inkomens- en vermogensgrenzen gelden:

Inkomensgrenzen (2018):

  • Echtpaar/samenwonenden: € 1.481,10
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.036,76

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm .

Vermogensgrens (2018):

  • Alleenstaande: € 6.020,00
  • Echtpaar / samenwonenden / alleenstaande ouder: € 12.040,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Voor de eigen woning geldt een vrij te laten vermogen van € 50.800,00.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: