Veelgestelde vraag

Sociaal Participatiefonds

?
Wanneer kom ik in aanmerking voor het Sociaal Participatiefonds?

Antwoord op uw vraag


Om in aanmerking te komen voor het Sociaal Participatiefonds, moet u 21 jaar of ouder zijn en al minstens 36 maanden een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens. Ook heeft of had u in deze periode geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF ). De volgende inkomens- en vermogensgrenzen gelden:

Inkomensgrenzen (2018)

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.481,10 / AOW -gerechtigd € 1.594,08
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.036,76 / AOW -gerechtigd € 1.165,67

Vermogensgrens (2018)

  • Alleenstaande: € 6.020,00
  • Gezin: € 12.040,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.

Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: