Veelgestelde vraag

IOAW

?
Hoe hoog is de IOAW?

Antwoord op uw vraag


De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Twee soorten inkomsten zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering:

  • Inkomsten uit werk van u of uw partner.
  • Inkomsten in verband met werk (bijvoorbeeld: WW , WAO , VUT , pensioen, studiefinanciering, winst uit onderneming).
Regelen en aanvragen

Bij deze vraag hoort het volgende product: